02. Ταυτότητα.

Η Κοιν.Σ.Επ. Άγριφος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 ως ένας Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Έδρα του συνεταιρισμού είναι ο Δήμος Θερμαϊκού που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αλλά οι δράσεις του εκτείνονται σε όλο το εύρος της επικράτειας.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και  η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην τέχνη, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την αρχαιολογία.