ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Κοιν.Σ.Επ. Άγριφος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων με έμφαση στον πολιτισμό και ειδικότερα στην ιστορία και στην αρχαιολογία. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάζουμε έχουν κυρίως βιωματικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια του παρελθόντος, την κατανόηση της αρχαιολογικής διαδικασίας, την ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση και διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομίας, αλλά και τη γνωριμία με συγκεκριμένους ιστορικούς χρόνους (π.χ. προϊστορία, κλασική αρχαιότητα) και ειδικές θεματικές (π.χ. διατροφή, κατοικία, εργαλειοτεχνία). Οι δράσεις απευθύνονται σε νηπιαγωγεία, μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, ενώ κάποιες εκπαιδευτικές θεματικές μπορούν να πραγματοποιηθούν και για ομάδες ενήλικων.

Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Άγριφος έχουν συμμετέχει στο σχεδιασμό του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Τα Μυστικά της Δράκαινας», που αφορά στην Εποχή της Προϊστορίας και ειδικότερα στα αρχαιολογικά ευρήματα του Σπηλαίου Δράκαινα στον Πόρο Κεφαλονιάς (www.drakainacave.gr). Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω του διαδικτύου με πολύμορφο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ή τον γονέα.

Επιπλέον, μέλη της Άγριφος συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλων βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από το 2009 έως το 2015 στην Αυγή Καστοριάς, με αφορμή τα ευρήματα των ανασκαφών στο νεολιθικό οικισμό της Αυγής. Συνολικά υλοποιήθηκαν πάνω από 10 διαφορετικές εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούσαν ποικίλες θεματικές της νεολιθικής ζωής, ενώ στις δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 5000 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, νηπιαγωγεία, αλλά και φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.