Οι δραστηριότητες τις οποίες ασκεί η Κοιν.Σ.Επ. Άγριφος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα και εντοπίζονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

Ψηφιακές Εφαρμογές
Αρχαιολογικές δράσεις
Eshop
Οργάνωση Εκδηλώσεων
Ενημερωτική Ιστοσελίδα
Αγροτικά και Τοπικά Προϊόντα