Η Κοιν.Σ.Επ. Άγριφος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη δημιουργία πολύμορφων και δυναμικών ιστοσελίδων, με στόχο την ολοκληρωμένη προβολή επιχειρήσεων, κοινωνικών ή πολιτιστικών οργανισμών και φυσικών προσώπων στο διαδίκτυο.


Μέσα στα παραπάνω πλαίσια παρέχουμε ποικίλες λύσεις/προτάσεις για την παρουσία σας στο διαδίκτυο, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε είτε ξεχωριστά, είτε σαν ολοκληρωμένο πακέτο.