Γραφιστικός Σχεδιασμός

Η Κοιν.Σ.Επ. Άγριφος αναλαμβάνει τον γραφιστικό σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας επιχειρήσεων (σχεδιασμός λογότυπου, επαγγελματικής κάρτας, διαφημιστικού φυλλαδίου ή stand, κατασκευή ιστοσελίδας), αλλά και τη δημιουργία του προωθητικού γραφιστικού υλικού εκδηλώσεων κάθε μορφής (αφίσες, διαφημιστικά banners, ενημερωτικά έντυπα, προσκλήσεις, αυτοκόλλητα).